(Thêm thể loại)
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 1: Dòng 1:
Pierre là một nhân vật trong series Lớp Học Ma Sói của [https://www.youtube.com/channel/UCx92_Rz0qrPm-y03-_fDo8Q Jaki Natsumi].
+
Pierre là một nhân vật trong series Lớp Học Ma Sói của [https://www.youtube.com/channel/UCx92_Rz0qrPm-y03-_fDo8Q Jaki Natsumi]. Anh là bạn thân của Kim Gun.
   
 
Editing...
 
Editing...
   
{{Nhân vật|tên=Pierre|giới_tính=Nam|quốc_tịch=Pháp|xuất_hiện_trong=Phần 3, Ngoại truyện Phần 4|chiều_cao=1m85|lá_bài=Phần 3: Dân làng}}
+
{{Nhân vật|tên=Pierre|giới_tính=Nam|quốc_tịch=Pháp|xuất_hiện_trong=Phần 3, Phần 4 (Ngoại truyện)|chiều_cao=1m85|lá_bài=Phần 3: Dân làng}}
 
[[Thể_loại:Nhân vật]]
 
[[Thể_loại:Nhân vật]]

Bản hiện tại lúc 01:46, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Pierre là một nhân vật trong series Lớp Học Ma Sói của Jaki Natsumi. Anh là bạn thân của Kim Gun.

Editing...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.