(Tạo trang mới với nội dung “Pierre là 1 thành viên trong series Lớp Học Ma Sói phần 3 của [https://www.youtube.com/channel/UCx92_Rz0qrPm-y03-_fDo8Q Jaki Natsumi]. Anh là…”)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 1: Dòng 1:
Pierre là 1 thành viên trong series Lớp Học Ma Sói phần 3 của [https://www.youtube.com/channel/UCx92_Rz0qrPm-y03-_fDo8Q Jaki Natsumi]. Anh là bạn thân của Kim Gun cũng là 1 thành viên trong series LHMS phần 3
+
Pierre là một nhân vật trong series Lớp Học Ma Sói của [https://www.youtube.com/channel/UCx92_Rz0qrPm-y03-_fDo8Q Jaki Natsumi].
   
Editing.......
+
Editing...
  +
  +
{{Nhân vật|tên=Pierre|giới_tính=Nam|quốc_tịch=Pháp|xuất_hiện_trong=Phần 3, Ngoại truyện Phần 4|chiều_cao=1m85|lá_bài=Phần 3: Dân làng}}

Phiên bản lúc 00:19, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Pierre là một nhân vật trong series Lớp Học Ma Sói của Jaki Natsumi.

Editing...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.