(Bring back Important articles section (IW-3189))
 
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 1: Dòng 1:
  +
{{DISPLAYTITLE:Trang chính}}
 
<mainpage-leftcolumn-start />
 
<mainpage-leftcolumn-start />
<div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">'''Welcome to the {{SITENAME}}!'''</div>
+
<div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">'''Chào mừng tới với {{SITENAME}}!'''</div>
   
  +
Đây là trang wiki do các fan của Jaki Natsumi và Lớp Học Ma Sói. Wiki này tạo ra nhằm mục đích tra cứu thông tin trong series Lớp Học Ma Sói của Jaki. Tạm thời chưa có nhiều thông tin, các bạn có thể giành thời gian rảnh để chỉnh sửa và thêm thông tin cho trang wiki phát triển hơn.
We're a collaborative community website that anyone, including you, can build and expand. Wikis like this one depend on readers getting involved and adding content. Click the "ADD NEW PAGE" or "EDIT" button at the top of any page to get started!
 
   
 
==Important articles==
''Community Founders'': Write a good and paragraph-length description here about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it. Then you should visit [[Special:AdminDashboard|the admin dashboard for more tips]].
 
  +
Trang wiki này không tạo ra bởi một cá nhân cho mục đích câu like và câu view.<mainpage-endcolumn />
 
== Important articles ==
 
Đây là Fandom Wiki Lớp Học Ma Sói của Jaki Natsumi
 

Phiên bản lúc 14:29, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Chào mừng tới với Wiki Lớp Học Ma Sói!

Đây là trang wiki do các fan của Jaki Natsumi và Lớp Học Ma Sói. Wiki này tạo ra nhằm mục đích tra cứu thông tin trong series Lớp Học Ma Sói của Jaki. Tạm thời chưa có nhiều thông tin, các bạn có thể giành thời gian rảnh để chỉnh sửa và thêm thông tin cho trang wiki phát triển hơn.

Important articles

Trang wiki này không tạo ra bởi một cá nhân cho mục đích câu like và câu view.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.