Là nhân vật chính trong suốt bộ series Lớp Học Ma Sói của Jaki

Tiểu Sử

Jaki là một người enderman. Cha mẹ cậu là �một trong những người mạnh nhất trong tộc người enderman.

Năng Lực

  • Dịch chuyển tức thời
  • Dịch chuyển đồ vật.
  • Haki sắc màu nhân vật chính (theo các fan).

Lá bài nắm giữ

  • Phần 1: Thợ săn (bị ăn trộm)
  • Phần 2: Sói (cũng bị ăn trộm)
  • Phần 3: Người thổi sáo
  • Phần 4: Kẻ trộm

Ngoài lề

  • Chưa bao giờ chết
  • Nhân phẩm cao
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.