Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/png.png, .apng7 (100%)623.274 byte (609 kB; 100%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 623.274 byte (609 kB; 100%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 623.274 byte (609 kB).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.